Reglement

Meeuwen Makrelen Loop

Algemeen
Dit reglement betreft de jaarlijkse Meeuwen Makrelen Loop, georganiseerd door de Stichting Meeuwen Makrelen Loop (KvK nummer 50617249).
De Meeuwen Makrelen Loop is een prestatieloop over een afstand van 10 Engelse mijlen (16,09 km) op het strand van Scheveningen richting Kijkduin en weer terug.
Met de “organisatie” wordt hier bedoeld het bestuur van de Stichting Meeuwen Makrelen Loop en hun vrijwilligers.

Inschrijven

Inschrijving voor de Meeuwen Makrelen Loop kan uitsluitend via deze site plaatsvinden.Een inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen door de Stichting Meeuwen Makrelen Loop.Het maximum aantal deelnemers is bepaald op 500. Het bestuur kan besluiten hier van af te wijken.

Voorwaarden deelname

  • Deelnemers gaan – zonder hier voorwaarden aan te stellen – akkoord met de publicatie van hun beeltenis op foto’s of video, die tijdens het evenement worden genomen, op deze website wordt bekend gemaakt waar deelnemers foto’s gratis kunnen downloaden.
  • Deelnemers gaan – zonder hier voorwaarden aan te stellen – akkoord met de publicatie van hun voor- en achternaam op deze website.
  • Deelnemen aan de Meeuwen Makrelen Loop is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
  • De Stichting Meeuwen Makrelen Loop, het bestuur en de vrijwilligers kunnen op geen enkel wijze  aansprakelijk worden gesteld voor ziekte of ongeval ten gevolge van deelname aan het evenement de Meeuwen Makrelen Loop of het zoekraken, diefstal of verlies van kleding en/of andere persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na het evenement de Meeuwen Makrelen Loop.
  • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
  • Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.
  • Het inschrijfgeld dient uiterlijk één week voor datum evenement in het bezit van Stichting Meeuwen Makrelen Loop te zijn.
  • Uit respect voor de sponsor(s) dient het startnummer ongevouwen op de borst gedragen te worden, met de naam van de sponsor(s) goed zichtbaar.


Annuleringsvoorwaarden inschrijfgelden
Alleen bij schriftelijke annulering vóór 1 december kan restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt ( per deelnemer ) € 3,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Indien de Meeuwen Makrelen Loop door overmacht op laat tijdstip moet worden afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Bevestiging inschrijving/verkrijging startnummer
Na ontvangst van de online inschrijving en betaling van het inschrijfgeld ontvang je een e‑mail als bevestiging.
Het startnummer wordt uitgereikt vanaf op de dag van het evenement vanaf ca. 2 uur vóór de start, in de onmiddellijke nabijheid van de start.

Artikel 1
De Meeuwen Makrelen Loop wordt georganiseerd door de Stichting Meeuwen Makrelen Loop te Scheveningen.

Artikel 2
De Meeuwen Makrelen Loop wordt gehouden op het strand ten zuiden van het havenhoofd van Scheveningen.

Artikel 3
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie, politie en verkeersregelaars op te volgen.

Artikel 4
De deelnemers worden zeer dringend verzocht om minimaal vijf minuten voor de start bij de startstreep te gaan staan.

Artikel 5
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en/of begeleiders. Lopers lopen geheel voor eigen risico en rekening.

Artikel 6
De organisatie zal voor vervoer van de deelnemers naar de finish zorgdragen, indien een deelnemer daarom vraagt.

Artikel 7
De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden. Zij moeten als deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 8
Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen. De naam van de sponsor(s) op het startnummer moet zichtbaar gedragen worden.

Artikel 9.
Vervallen

Artikel 10

Met de inschrijving voor de Meeuwen Makrelen Loop geeft de deelnemer toestemming om zijn gegevens te verwerken in de zin van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Deze gegevensverwerking geschiedt uitsluitend in het kader van de Meeuwen Makrelen Loop.

Artikel 11
Tijdens de Meeuwen Makrelen Loop worden foto’s gemaakt van de deelnemers.Deze foto’s worden in het publieke domein van het internet gepubliceerd. Met de inschrijving verklaart de deelnemer hiertegen geen bezwaar te hebben.

Artikel 12
Op dit evenement is het beleid inzake de privacywetgeving van toepassing. Dit beleid is te vinden op de pagina 04. Bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 13
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Meeuwen Makrelen Loop.